Ustawa antysmogowa, czyli co z tym kominkiem?

Źródło: design-stone.com
Źródło: design-stone.com

Mieszkam w Krakowie. Znakomita większość moich klientów również. Każdego ranka, w południe i wieczór w sezonie grzewczym upajamy się cudowną wonią smogowego powietrza. Pieką nas oczy, bolą nas płuca, nasze dzieci cierpią na astmę, a kłęby gęstego powietrza odcinają nas od promieni słonecznych. Taka sytuacja powtarza się co roku. Jak zapewne wiecie jakiś czas temu została przyjęta uchwała o ochronie środowiska. Daleka jestem od studiowania aktów prawnych i interesowania się bardzo polityką, jednak okazuje się, że czasem jest to niezbędne. Wielu moich klientów stanęło przed dylematem, czy mają wybudować kominek czy nie. Część z nich zrezygnowała całkowicie z kominka, część zamieniła tradycyjny kominek na gazowy, a część jest jeszcze na etapie podejmowania decyzji.

Postanowiłam zgłębić ten temat, żeby móc służyć im cenną radą i nie projektować instalacji, których potem nie będzie im wolno używać.

Ustawa potocznie zwana antysmogową to poprawka do art. 96 w ustawie Prawo Ochrony Środowiska. Przenosi ona odpowiedzialność odnośnie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, na sejmiki województwa. Mogą one na drodze ustalenia uchwały zapobiegać negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko.

A jak to wygląda w naszym smokowym mieście?

Odsyłam Was do Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 roku.

Na podstawie art. 18 pkt 1 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.) oraz art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), Sejmik Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i na środowisko, wprowadza się w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków ograniczenia określone niniejszą uchwałą.

§ 2

Rodzaje instalacji, dla których wprowadza się ograniczenia w zakresie ich eksploatacji to instalacje, w których następuje spalanie paliw w rozumieniu art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.), w szczególności kocioł, kominek i piec, jeżeli:
1) dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub
2) wydzielają ciepło poprzez:
a) bezpośrednie przenoszenie ciepła lub
b) bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy lub
c) bezpośrednie przenoszenie ciepła w połączeniu z systemem dystrybucji gorącego powietrza.

§ 3

Podmiotami dla których wprowadza się ograniczenia są podmioty eksploatujące instalacje wskazane w § 2.

§ 4

W instalacjach wskazanych w § 2 dopuszcza się wyłącznie stosowanie następujących rodzajów paliw:
1) gazu ziemnego wysokometanowego lub zaazotowanego (w tym skroplonego gazu ziemnego), propan-butanu, biogazu rolniczego lub innego rodzaju gazu palnego,
2) lekkiego oleju opałowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1728 z późn. zm.).

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Małopolskiego.

§ 6

1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

Jak to rozumieć? Na pewno przydał się by mi prawnik. Wspólnymi siłami – wraz z kolegami architektami i projektantami – doszliśmy w wyniku zaciekłej dyskusji do wniosków, że opał drewnem możliwy będzie jedynie w kominkach, które pełnią niejako funkcję estetyczną i dekoracyjną. Nie mogą stanowić one źródła ogrzewania domu, mieć płaszcza wodnego, zamontowanego systemu DGP (dystrybucji gorącego powietrza), czy bezpośrednio przekazywać ciepła do pomieszczenia swoją powierzchnią – tu żegnamy się z designerskimi kozami.

Podsumowując,

spokojnie możecie sobie zrobić kominek taki:

 

Źródło: industrystandarddesign.com

Źródło: industrystandarddesign.com

A zapomnijcie o takim:

Źródło: kominkinowoczesne.blogspot.com

Źródło: kominkinowoczesne.blogspot.com

oraz takim:

Źródło: planete-deco.fr

Źródło: planete-deco.fr

Jeśli macie jakieś inne informacje, to koniecznie dajcie mi znać :)

Maria Podobińska

cropped-proste_wnetrze_logo-011.jpg

19 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *